Om Kulturskolen

Kulturskolen er Vejle kommunes laboratorium for eksperimenterende scenekunst og kultur MED og AF børn og unge.

Kulturskolen dyrker dit talent og giver børn og unge i Vejle Kommune mellem 0 og 25 år mulighed for at tage del i kunstneriske processer. Her er fokus på modige, ambitiøse og innovative eksperimenter med drama og teater, billedkunst, film og forfatterværksted. Kulturskolen søger at skabe en kreativ ramme for leg og læring, hvor nysgerrighed og kreativitet er i fokus. Herigennem skabes grobund for fællesskab, fordybelse, refleksion og talentudvikling. Vi ser vigtigheden af at anvende, udvikle og ikke mindst udfordre børns kreative og innovative evner.

Kulturskolen stiller et professionelt scenerum (Xeneriet) til rådighed for lokale forestillinger og skolekomedier, og arrangerer teaterfaglige workshops for børn, unge og voksne.

Skoler og institutioner kan booke Xeneriet til indkøbte forestillinger, og give børn og unge en oplevelse af at gå i teatret – og ikke i ”gymnastiksalen”.

Gennem undervisningen bliver børn og unge udfordret af professionelle kunstnere, og får mulighed for at tage del i skabende kunstneriske processer.

Kulturskolen danner de fysiske rammer og stiller faciliteter, vejledning og rådgivning til rådighed for alle interesserede – primært børn og unge.

Kulturskolen udbyder undervisning i følgende fag:

Værdigrundlag for Kulturskolen

Vi dyrker dit talent

  • Gennem kunstneriske processer dyrker og opkvalificerer vi den enkelte elevs færdigheder og kompetencer.

  • Vi arbejder for at tilrettelægge undervisningen så den er tilpasset den enkelte og vi betragter elevens skaberglæde, som den største drivkraft for at lære.

Vi skaber sammen

  • Vi eksperimenterer med scenekunst og kultur skabt med og af børn og unge.

  • I samarbejde med elever har vi fokus på modige, ambitiøse og innovative eksperimenter med udgangspunkt i vores scenekunstneriske og kulturelle fag.

  • Vi motiverer, støtter og udfordrer dér, hvor den enkelte er - og udvikler os sammen.

Vi hjælper hinanden

  • Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske.

  • Med udgangspunkt i - og med respekt for - hinandens faglighed hjælper og støtter vi hinanden i både det daglige arbejde og i udviklingen af forløb.

  • Vi samarbejder på tværs af vores fagområder og inddrager så vidt muligt både nye og eksisterende samarbejdspartnere.