Læringsforløb

På Vejle Musik- og Kulturskole har vi udviklet en række læringsforløb til både skoler og institutioner i Vejle Kommune.

Vores læringsforløb tager afsæt i kreative læreprocesser og for skoleforløbene også fagenes formål og kan altid tilpasses børne- og elevgruppen. Vores undervisere har alle erfaring med at undervise børn og unge og sørger for at tilrettelægge en undervisning, der er inspirerende for eleverne – og deres lærere.

Vi hører rigtig gerne fra jer, hvad I måtte have af ønsker. Har i eksempelvis fokusområde, kan vi tilrettelægge vores læringsforløb, så de tilgodeser dette.

Læs mere om de eksisterende læringsforløb nedenfor.

I har også mulighed for at spille jeres næste forestilling i en rigtig teatersal, med lækkert lys og lyd. Her har I også mulighed for at hyre en af vores erfarne instruktører ind, eller vi kan lave en kombipakke og hjælpe jer med alt fra manuskriptskrivning over teknik til scenografi og instruktion. 
Vi hjælper gerne med professionel sparring - det koster ikke noget at spørge.

Forløb for skoler

 • Lysets By - en teaterworkshop

  Éndags procesorienteret teaterworkshop  

  Varighed: fra kl.8.30-15 

  Deltagere: op til 28 elever 

  Alderstrin: 5.kl. - 9.kl.

  Sted:  I Xeneriet eller på jeres skole.

   Hvad er Workshoppen Lysets By?

   Lysets By er det sted man tog hen da alt andet var umuligt. Det er et tilflugtssted, en sikker havn, en ny begyndelse eller det sted der bare pludselig dukkede op ude i horisonten….. Forskellige mennesker mødes, nogen genkender sig selv i andre - andre er helt alene. Men en ting er sikker; Vi skal være her sammen og alle har noget med i kufferten…..

  I denne procesorienterede workshop kommer eleverne til at arbejde med teater som udtryksmiddel og som arbejdsmetode.

  Eleverne vil stifte bekendtskab med forskellige stilarter: fysisk teater, klovne komik, mime og fælles for alle: improvisation. Således kommer eleverne til at bruge både krop, stemme og fantasi når de skal puste liv i de mange forskellige roller.

  I opsætningen og udførelsen af ”Lysets by” er der er udfoldelsesmuligheder for alle elever. Der er brug for elever, der vil være med til at styre teknikken, 1-2 elever, der skal skabe lydkulisser, 2 elever der skal føre lyset og dermed styre fokus.

  Vi sørger for kostumer og rekvisitter til hver rolle i Xeneriet, ellers tages det med ud på jeres skole.

  Læs mere her

   

 • Forfatterværksted

  IDENTITET for udskolingen

  Den Blå Bog
  Både individuelt og i forhold til klassens fællesskab, men også samtidig med et perspektiv, der hedder: Mig i forhold til min hjemby, Danmark og verden.

  Eleverne skal skabe en Blå bog. Den Blå bog er i denne version dog udbygget med en ekstra vinkel, da eleverne ikke kun skal skrive om de andre, men også sig selv.

  Eleverne skal arbejde med portrætter (foto). De skal hver især bidrage med 6 portrætter til den Blå bog, dette for at vise at vi som mennesker er meget mere end blot én, men sagtens kan formå at operere med flere udtryk og så stadig være: mig.

  Arbejde med personlige citater. Dette for at eleverne skal blive klogere på kernen i sig selv.

  Arbejde med de fire grundlæggende sanser: høre, se, smage og lugte.
  Igen for at blive klogere på egen identitet.

  Eleverne skal arbejde med at skabe identitet på en selvvalgt fiktiv person, så denne bliver levende og troværdig samt får det ønskede udtryk og stemme som passer til figuren.

  Superhelte
  Vi skal arbejde med at forstå superheltebegrebet samt hvilke egenskaber en superhelt skal have for, med rette, at kunne kaldes for en superhelt.
  Vi skal skabe vores egen superhelt samt opfinde en historie, hvor denne nye superhelt skal ud og lave forskellige heltegerninger.

  Åbne projekter
  Kontakt Kulturskolen for muligheden for at få skræddersyet et forfatterforløb, der tager udgangspunkt i de ønsker, I måtte have som skole. Det vil f.eks. være muligt at få undervisning i, hvordan eleverne bliver bedre til at skabe troværdighed i deres persongalleri.
  Bliver mere bevidste om og skarpe på deres ordvalg i deres skriverier både i forhold til deres danske stile men i lige så høj grad i deres projektopgaver.
  Lære de grundlæggende forfatterskriveteknikker- og metoder.
  Skabe levende fortællinger.
  Skrive spændende dialoger der dermed er med til at nuancere personerne i fortællingen.
  Skabe større skriveglæde.
   

  Elever og forældre har sagt om tidligere forfatterhold:

  "Wenche er fantastisk til at inspirere os. Hun giver os altid konstruktiv kritik, hun er meget mere end en lærer. Hun betyder så meget, fordi hun altid har tid til at lytte.”
  Josefine, Julie og Frederikke.

  "Sikke en begejstring; det er en fornøjelse at sende Ida afsted til forfatterholdet og ikke mindst at få hende hjem".
  Mor til Ida.

 • Instruktørhjælp

  En skolekomedie eller et dramaforløb er et længere samarbejde, der planlægges mellem skolen og en instruktør fra Kulturskolen. Vi former forløbet ud fra, hvilke didaktiske områder eleverne skal arbejde med. Her er nemlig gode muligheder for at inddrage fag så forskellige som matematik, håndværk & design eller diverse sprogfag, ligesom der kan arbejdes tværfagligt med projektet.

  Der kan altså arbejdes med et intensivt fokus, såvel som med et bredere tværfagligt fokus. Vores erfaringer er at eleverne gennem disse forløb får et bedre sammenhold i klassen og at der ofte opdages nye faglige og sociale sider af eleverne.    

  Vi vil altid tilpasse forløbet til specifikke krav, men I kan i høj grad selv bestemme, hvor unikt projektet skal være.

  Vi kan levere en færdig teaterpakke, tilpasset de fagmål, I ønsker at arbejde med. Faktisk kan I nøjes med at identificere og videregive fagmål til Xeneriet, så tilpasser vi pakken til formålet.

  Den anden mulighed er at skræddersy et helt unikt projekt fra bunden, hvor I får mulighed for selv at udforme processen og definere, hvad eleverne skal i dybden med under forløbet.

  En skolekomedie eller et dramaforløb kan strække sig over en periode på en til seks uger afhængig af, hvor intensivt eleverne skal arbejde med projektet. 

 • Den personlige værktøjskasse

  Kunne du tænke dig at blive bedre til at stå foran andre?
  Kunne du tænke dig at blive bedre til at argumentere?
  Kunne du tænke dig at blive bedre til at ’turde turde’?

  I forløbet arbejder vi med forskellige måder at udtrykke sig på. Vi arbejder med både kropssproget og det skrevne sprog. Du kommer til at arbejde med forskellige former for taler, og hvordan de opbygges og afholdes. Du lærer at argumentere selvsikkert og overbevisende, og du styrker selvværd og selvtillid. Du lærer at 'turde turde'. Vi arbejder med teknikker, der får dig til at føle dig sikker og rolig, når du skal stå foran andre. F.eks. til eksamen, ved fremlæggelser, til jobsamtalen – eller bare i hverdagen generelt.

  I forløbet inddrager jeg elementer fra coaching, retorik, teater, positiv psykologi, mindfulness mm. Forløbet har teoretiske elementer, men vi leger os igennem teknikkerne og prøver dem af i praksis.

  DET SIGER DELTAGERNE

  "Jeg tror, det er dét, Den Personlige Værktøjskasse gør for én; den giver folk
  modet til at blive den fantastiske person, de gerne vil være."

  "Noget af det, jeg har lært, er, at turde stole på andre og vide, at det er okay at have en mening og udtrykke den".

 • Min krop, min kreativitet - et ordløst forløb

  En dramaunderviser og en koreograf står for denne korte workshop, der introducerer to  måder at udtrykke sig på kropsligt, når man formidler en situation, en fortælling eller en stemning.

  I forløbet prøver eleverne kræfter med to forskellige workshops - koreografi og stumspil.
  Stumspil: Hovedbanegården 10 minutter før lukketid en lørdag aften...
  Koreografi: Giv den gas med en ung koreograf – enkelt og effektfuldt, som efterlader dig med godt humør og sved på panden.

  Eksempel på tidsplan
  kl. 12-12.10: intro og fysisk opvarmning samt minikoreografi. Herefter deles eleverne i to hold.
  kl. 12.10-13: 1. workshop-runde.
  Kl.13-13.05 Pause
  Kl.13.05-13.45: 2. workshop-runde (eleverne bytter workshop)
  Kl.13.45-14.00: Visning af elementer – afslutning i cirkel, hvor eleverne får mulighed for at sætte ord på processen og give feedback.

  Varighed: 2 timer
  Deltagere: op til 28 elever
  Alderstrin: 4. kl. – 10. kl
  Sted: I Xeneriet eller på jeres skole.
  Pris: 1500 kr. (skolens andel)

 • Mod og samarbejde

  Det kræver mod at stille sig frem foran andre. Det kræver mod at arbejde sammen i det kreative rum, fordi det ofte er andre sider af sig selv eleverne kommer til at bruge.

  Den kreative proces rummer udfordringer i form af samarbejde og håndtering af kaos, inden brikkerne falder på plads i deres lille produkt – en fortælling.
  Når den æstetiske sans er den, der får lov at fylde, er det oftest der, vi oplever at alle har en mening og gerne vil bidrage.

  I denne workshop vælger eleverne selv på forhånd, ét af de tre værksteder, der passer bedst til dem og dermed understøtter elevens styrker,  så den kreative proces bliver sjov og legende. 

  Alle 3 grupper arbejder med den samme historie men med en forskellig formidling af den:

  1. Skyggeteater – her får eleverne lov at benytte lidt af teatrets tekniske virkemidler: lys og skygge. Det kan tage fokus fra sig selv og sin usikkerhed når det pludselig kun er en silhuet af sig selv man kan se. Her kan anvendes en fortæller for at hjælpe dem der spiller.
  2. Kroppen fortæller – Her formidler eleverne kun med brug af kroppen og oplever betydningen af at være tydelig i sit kropssprog. Der bruges underlægningsmusik som kan motivere enten det komiske eller det poetiske udtryk alt afhængig af historievalget
  3. Stemme og lyd – Her er eneste fokus i den fortalte historie, overensstemmelse mellem stemmer og rolle skabelse af lydkulisse ved hjælp af stemmen. Så hvis eleven har brug for ikke at kunne ses – men bare at høres er dette en perfekt mulighed for at udforske nye sider af sig selv.

  Afslutningsvis viser alle tre værksteder deres versioner for hinanden og snakker om processen og resultatet.

  Forberedelse: dialog med lærer og Xeneriet ang. valg af historie og inddeling af elever i 3 grupper.
  (Vi har gode erfaringer med en, af Kulturskolen bearbejdet, udgave af ”Kejserens Nye klæder” eller ”Kyllerylle” men mere nutidige fortællinger kan sagtens bruges)

  Varighed: 5 timer
  Deltagere: op til 45 elever
  Klassetrin: 2. kl. – 10. kl
  Sted: I Xeneriet eller på jeres skole.
  Pris: 3500 kr. (skolens andel)

 • “Blitzen” - evakueringen af børn i London under 2. Verdenskrig

  Kulturskolen ​tilbyder et undervisningsforløb med afsæt i historiefaget og med masser af drama.

  Deltagere: op til 28 elever 
  Klassetrin: 6. kl. – 9. kl
  Sted: På jeres skole.

  Historien fortæller os, at Premierminister Churchill og regeringen besluttede at børn over 4 år skulle evakueres til sikre steder ude på landet. Men der er meget, vi kun kan forestille os:

  • Hvad tænkte forældrene da de fik at vide, at de skulle sende deres børn væk og måske aldrig skulle se dem igen?
  • Hvad snakkede de om og hvordan fortalte de det til børnene?
  • Hvad diskuterede politikerne og hvordan kom de frem til den omfattende beslutning at evakuere så mange børn?

   

  Eleverne skal bruge både krop, stemme og fantasi, når vi dykker ned i historien og forholder os nysgerrigt til situationer omkring evakueringen af børn i London.

  Vi tilbyder forløbet i tre variationer:

  Version 1

  • Varighed: en dobbeltlektion
  • Pris: 500 kr. (skolens andel)

   

  Version 2

  • Varighed: en dag
  • Pris: 1000 kr. (skolens andel)

   

  Version 3

  • Varighed: tre halve dage
  • Pris: 2000 kr. (skolens andel)

   

  Til alle versioner er der udviklet materiale, som indeholder forslag til videre arbejde. Materialet lægger op til elevinvolverende projektarbejde, med fokus på:

  • samspillet mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventninger
  • elevernes forståelse for deres handlemuligheder i forhold til at påvirke deres samtid og fremtid.

   

  Forløbet er udviklet i samarbejde med Fonden For Entreprenørskab og pædagoguddannelsen i Jelling, specialisering skole-fritid, UCL.

 • Stikker og Spion - et læringsforløb i historiefaget

  En fortælling om danske Grethe Bartram som var stikker og spion for nazisterne under 2. verdenskrig.

  Kulturskolen tilbyder et undervisningsforløb med afsæt i historiefaget og med masser af drama. Eleverne skal bruge både krop, stemme og fantasi, når vi dykker ned i historien og forholder os nysgerrigt til Grete Bartrams liv som stikker og spion for nazisterne.

  Deltagere: op til 28 elever

  Klassetrin: 4- 6. kl.

  Sted: På jeres skole.

  Historien fortæller os om den danske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig, men ikke så meget om danskere, der var stikkere og spioner for nazisterne. En spion gør nemlig alt for ikke at blive opdaget. En af de spioner fra 2. verdenskrig, som blev opdaget i slutningen af krigen, var Grete Bartram. Hun var fra  Aarhus og var sammen med sin familie og sine venner med i modstandsbevægelsen. Men hun var stikker, så i virkeligheden angav hun sine nærmeste til nazisterne for penge. Senere blev hun ansat som spion for Gestapo. Grete blev arresteret i slutningen af krigen og derfor er hun nok den mest kendte danske spion,  men der er meget, vi kun kan forestille os:

  • Hvad sagde hun til sin familie og sine venner for at de ikke skulle fatte mistanke?
  • Hvordan kunne hun få sig selv til at angive sine nærmeste?
  • Hvad sagde hun, som overbeviste Gestapo om, at hun som dansker var villig til at være loyal overfor Tyskland?

   

  • Varighed: en dobbeltlektion
  • Pris: 500 kr. (skolens andel)

Forløb for daginstitutioner

 • Vis en historie

  Vis en historie
  Improvisationsfortælling og -teater for og med børn.

  I vis en historie vil billedbogen få liv.

  En skuespiller fra Kulturskolen medbringer en billedbog, som bliver læst sammen med
  børnene. Billederne i bogen lægger op til fysisk bevægelse.
  Bagefter leger vi med de enkelte sider og sætter tanker, bevægelser og enkelte
  rekvisitter på.

  Til sidst viser vi historien, som en lille forestilling, evt. for resten af institutionen.

  Antal børn pr. forestilling: 2 grupper á 12-15 børn pr. runde. I kan få 2 runder pr. dag (op til 30 børn i alt).

  Alder: Børnehavebørn og vuggestuebørn.

  Varighed: ca. 3 timer. Første ½ time bruger vi til at ankomme og få børnene
  på plads. 45-60 minutter læser vi historien, sætter fysik på og viser frem.
  Pause 10-15 minutter. Begge grupper kommer igennem den samme plan.
  Vi afslutter med ½ time til at lege, snakke med skuespilleren og sige farvel.

  Læreplanstema i fokus: Kulturelle udtryksformer.

  Andre læreplanstemaer der berøres: Personlige, sproglige og sociale
  kompetencer.

  Pris: 1200,- kr.

  Se alle børneworkshops her

 • Teaterleg

   Teaterleg
  En formiddag med teater og historiefortælling.

  I Teaterleg starter Kulturskolens konferencier på scenen med at sætte den overordnede
  ramme og inviterer herefter en håndfuld børn op, der vælger et af de flotte
  kostumer og fortæller, hvad de gerne vil være.

  Sammen skaber vi et improviseret teaterstykke med de helt unikke historier og de
  mange forskelligartede figurer børnene har valgt. Godt hjulpet på vej af konferencieren, der kommenterer og faciliterer processen.

  Det er totalteater, fællesskab og nyopfundne eventyr – og alle i rummet kan være
  med.

  Antal børn pr. forestilling: Op til 70 børn. 9-21 børn når at komme på
  scenen, resten får masser af sjove opgaver som publikum.

  Alder: børnehavebørn.

  Varighed: 3 timer.
  • 1 time til opsætning og klargøring
  • ca. 1/2 time med Teaterleg
  • 1/2 time hvor børnene kan prøve kostumer og snakke med skuespilleren
  • 1/2 time til at pakke ned.

  Læreplanstema i fokus: Sociale kompetencer.

  Andre læreplanstemaer der berøres: Personlige og sproglige kompetencer
  og kulturelle udtryksformer.

   Pris: 1200,- kr.

  Se alle børneworkshops her

 • Mellemrums-fortællinger

  Mellemrums-fortællinger
  Improvisations fortælling for og med børn.

  I Mellemrums-fortællinger bruger vi ting I ser i jeres hverdag. På den måde bliver hverdagsting itale- og iscenesat på helt nye måder med nye ord og vendinger.
  Børnene vælger hver en ting, der kommer ned i den kuffert som skuespilleren fra Kulturskolen har med. En ting ad gangen tages op af kufferten, og skuespilleren fortæller en historie om dem. En improviseret fortælling om de ting børnene har fundet. Måske har børnene også lyst til at fortælle med...

  Her er tale om en teknik, der nemt overføres til hverdagen. Brug den hjemme i institutionen, i skoven, ved busstoppestedet, i garderoben eller andre steder, hvor
  det vil være fint med lidt fantasi.

  Antal børn pr. fortælling: 8-12 børn, max. 3 fortællerunder pr. dag (op til 36 børn i alt).

  Alder: Børnehavebørn.

  Varighed: Ca. 3 timer. Hver fortællerunde tager 30-40 minutter. I kan få 3 fortællerunder i alt. Hver runde afsluttes med 15-20 minutters leg med de ting, der er blevet fortalt med. Til sidst overdrages I jeres nye GRATIS fortællekuffert og vi siger farvel.

  Læreplanstema i fokus: Sproglige kompetencer.

  Andre læreplanstemaer der berøres: Personlige og sociale kompetencer og kulturelle udtryksformer.

  Pris: 1200,- kr.

  Se alle børneworkshops her