Ret­tig­hed­er ved per­son­op­lys­ning­er

På denne side kan du orientere dig om dine rettigheder, hvis vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig i forbindelse med brug af foto eller video. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle

Telefon: 76 81 00 00
Mail: post@vejle.dk

CVR-nr.: 29 18 99 00

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: dpo.vejle@bechbruun.com
På telefon: 72 27 30 02
Via sikker post: https://dpo.bechbruun.com/vejle

Pr. brev:
DPO Vejle Kommune
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

CVR nr.: 3853 8071

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Generel markedsføring af Xeneriet på

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Dataforordningens bestemmelser

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

☒  Almindelige personoplysninger

☐  CPR-nummer

Afhængig af de konkrete forhold kan vi behandle følgende personoplysninger:

☐  Følsomme personoplysninger

☐   Helbredsoplysninger

☐      Fagforeningsforhold

☐   Race eller etnisk baggrund

☐      Biometriske oplysninger

☐   Seksuelle forhold

☐      Genetiske oplysninger

☐   Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning

☐  Oplysninger om strafbare forhold og domme, børne- og straffeattester mv.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Billederne vil blive gemt i Vejle Kommunes lukkede billedhåndteringssystem, www.skyfish.com.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Xeneriet opbevarer billederne, indtil samtykket bliver trukket tilbage. Husk at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage jf. pkt. 8.

7. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

  • Du har ret til indsigt i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
  • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig
  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

9. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk